Samen voor een veilige buurt

In verscheidene buurten in Nederland werken buren samen om de buurt veilig te maken en te houden. Er zijn buurtwachten, die surveilleren, en initiatieven met aanspreekpunten in de buurt. Gisteren hoorde ik van zo’n initiatief met What’s App. Er wordt dan een What’s App groep aangemaakt waarbinnen buren elkaar informeren over ongeregeldheden en verdachte zaken in de buurt.

Dit zijn natuurlijk heel mooie initiatieven, echter zijn het ook potentiële bronnen van conflict. Wij denken dat een initiatief waarbij buren samen de buurt veilig houden, heel erg goed kan werken. Saamhorigheid kan creëren. En ervoor kan zorgen dat niet alleen onveiligheid wordt bestreden, maar ook eenzaamheid. Je samen verantwoordelijk voelen, schept immers een band.

Je samen verantwoordelijk voelen, schept ook verwachtingen, verwachtingen die goed moeten worden “gemanaged”. Wat verwacht je als buurt van elkaar? Hoe groot is de buurt? Wat is onveiligheid? Wanneer ga je reageren op een situatie? Wat als de buurman van nummer 68 niet mee doet, maar wel een melding wil kunnen doen? Bemiddeling Bollenstreek gelooft dat haar mediators bij uitstek de aangewezen mensen kunnen zijn om dit soort samenwerkingsverbanden op te helpen zetten. Samen met politie, woningbouw en gemeente zetten wij ons nu al in om conflicten laagdrempelig op te lossen. Door aan de voorkant mee te helpen aan het opzetten van goedlopende projecten, dragen wij ons steentje graag bij aan een veilige buurt. En aan minder eenzaamheid in de gemeente.

Posted in blog.